ประวัติ
วัตถุประสงค์
ปณิธาน
คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว ด้วยใจเป็นมิตร
ประวัติ | วัตถุประสงค์ | ปณิธาน


มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000