บุคลากรภายในหน่วยงาน
  
สดชื่น กัญชนะ
งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่
e-Mail : -
Tel. 372

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000