สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

               Office of Research and Academic Service PAYAP UNIVERSITY

 
 
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย Research Database System (RDS)  
 
 
งานวิจัยทั้งหมดแยกตาม
ปีการศึกษา : ประเภทงานวิจัย : สาขาการวิจัย :

Clear keyword  |  | ค้นหาด้วยชื่องานวิจัย
ค้นพบทั้งสิ้น 1 งานวิจัย ปีการศึกษา : 2562  
ที่ชื่องานวิจัยประเภทงานวิจัยสาขางานวิจัย
1 ฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบหนานเฉาเหว่ย การวิจัยพื้นฐานสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7201 , 7202 , 7204 , 7205  หรือ e-Mail : research.payap@gmail.com  
  Version 0.5.0.2 Power by Me