สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

               Office of Research and Academic Service PAYAP UNIVERSITY

 
 
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย Research Database System (RDS)  
 
 
     
   
  กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  
     
  ใช้ PYU account ในการ login  
  เหมือนที่ใช้ login เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยพายัพ  
  ไม่ต้องใส่  @payap.ac.th  
     
   
  Username:  
   
  Password:  
   
     
   
     
     
  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7201 , 7202 , 7204 , 7205  หรือ e-Mail : research.payap@gmail.com  
  Version 0.5.0.2 Power by Me