การขอหลักฐานการศึกษา

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารหลักฐานการศึกษา Document Fee

การขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number
ติดต่อเรา / Contact usงาน / Jobโทรฯ / Phoneบุคลากร / Officer
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯDirector of the Registration and Educational Service Office365 Show
งานจัดการภายในOffice Manager366 Show
งานทะเบียนประวัตินักศึกษาStudent Profile372 Show
งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่Course Enrollment and New Student Registration367 Show
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษาEducational Processing373 Show
งานสำเร็จการศึกษาGraduation Processing368 Show
งานหลักฐานการศึกษาEducational Documentation370 Show
งานตารางสอนClass Schedule369 Show
งานตารางสอบExam Schedule371 Show
งานโครงสร้างหลักสูตรCurriculum Structure366 Show
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศInformation System Planning and Development Unit375 Show
งานเคาน์เตอร์บริการCounter Services374 Show
คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว ด้วยใจเป็นมิตร