การขอหลักฐานการศึกษา Education Document Request

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมเอกสารหลักฐานการศึกษา Document Fee

การขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา / Visa Letter Request Form

เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number
ติดต่อเรา / Contact usงาน / Jobโทรฯ / Phoneบุคลากร / Officer
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯDirector of the Registration and Educational Service Office365 Show
งานจัดการภายในOffice Manager366 Show
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่Admissions240 Show
งานทะเบียนประวัตินักศึกษาStudent Profile367 Show
งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่Course Enrollment and New Student Registration372 Show
งานตารางสอน-สอบClass Schedule, Exam Schedule369,375 Show
งานประมวลผลการเรียนนักศึกษาEducational Processing374 Show
งานสำเร็จการศึกษาGraduation Processing368 Show
งานหลักฐานการศึกษาEducational Documentation370 Show
งานโครงสร้างหลักสูตรCurriculum Structure366 Show
งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศInformation System Planning and Development Unit371 Show
คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว ด้วยใจเป็นมิตร

มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000